Naucimo Sufaru – Islam Blogger

Sufara je arapsko pismo i poznavanjem Sufare mozemo da citamo / ucimo Kur'an. Kako je doslo u hadisu: Za svaki prouceni / procitani harf (slovo) iz Allahove Knjige imat cemo nagradu. Najbolje da nas nauci sufaru osoba koja poznaje sufaru a ukoliko nemamo mogucnost onda naucimo preko youtube.com (video) i sa odredjenom osobom vjezbajmo izgovor…

Nastavi čitanje →

Hadis – Prvo djelo za koje ce se polagati racun na Sudnjem Danu je Namaz

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Prvo djelo za koje ce rob polagati racun na Sudnjem danu jest namaz, pa ako namaz bude dobar, bit ce dobra i ostala djela, a ako namaz bude los, i ostala djela bit ce losa. Hadis biljezi Teberani u El – Evsatu 2/240, br. 1.859; sejh Albani…

Nastavi čitanje →

Hadis – Onaj ko dođe pred Allaha ne čineći mu širka ući će u Džennet, a onaj ko Mu dođe čineći širk ući će u Vatru.

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko dođe pred Allaha ne čineći mu širka ući će u Džennet, a onaj ko Mu dođe čineći širk ući će u Vatru.” Bilježi ga Muslim.

Nastavi čitanje →

Tevhid – Prva obaveza svih ljudi – Mr. Amir Smajic

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuh, a salavat i selam neka su na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Allah je stvorio ljude da bi Ga obožavali i tevhid Mu ispovijedali. To je glavna svrha njihovog postojanja. Uzvišeni je rekao: “A džinne i ljude nisam stvorio osim da mi čine ibadet.” (Ez-Zarijjat,…

Nastavi čitanje →

Prijevod znacenja Kur'ana – Muhamed Mehanovic (sura 2. El – Bekare – Krava, ajet od 44 do 46.)

Zar od drugih trazite da dobrocinstvo cine dok pri tome sebe zaboravljate, a vi Knjigu citate? Zar se opametiti necete? / Trazite sebi pomoc u strpljenju i namazu. To je doista tesko, osim poniznima / onima koji su uvjereni da ce se sresti sa Gospodarom svojim i da ce se Njemu vratiti. Prijevod znacenja Kur'ana…

Nastavi čitanje →

Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim (ulul-emr)! – Prof. Sead Jasavić

Allah dž.š., kaže: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim predpostavljenim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (En-Nisa’, 59.) Kada se govori o pretpostavljenima (ulul-emr), koje moramo slušati,…

Nastavi čitanje →