Zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar, islam vjera a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik i vjerovjesnik. Svaki musliman mora poznavati tri osnove: Znanje o Uzvišenom Gospodaru, vjeri i Poslaniku.

Prva osnova: Znanje o Gospodaru 1- Moj Gospodar je Allah,Stvoritelj,Onaj koji sve posjeduje i svim upravlja. Rekao je Uzvišeni Allah: ِ “Allah je Stvorite...

Ja obožavam Allaha. Ja volim Allaha. Allah je stvorio ljude da bi Ga obožavali i da bi Njemu pokorni bili. Svi ljudi su dužni Allaha obožavati i Njemu pokorni biti.

Pitanja i odgovori: 1- Kojoj vjeri pripadaš? Moja vjera je islam. 2- Šta znači islam? Islam znači samo Allaha obožavati, Allahu pokoran biti i ne suprostavljati...