Ibnul-Kajjim o čestitanje kršćanskih i židovskih praznika – izreke / citati

”Što se tiče čestitanja onoga što je isključivo vjerskog karaktera, to je zabranjeno po konsenzusu islamskih učenjaka, kao što je čestitanje kršćanskih i židovskih praznika riječima: ‘Srećan ti praznik’, i sl. Ako to i nije čin nevjerstva, to je u najmanju ruku haram, jer je na stepenu čestitanja sedžde idolu, i to je opasnije od toga da nekome čestitamo pijenje alkohola, ili činjenje bluda. Onaj ko nekome čestita griješenje, novotariju i nevjerstvo izlaže sebe Allahovoj srdžbi i kazni.”

(islamski učenjak Ibnul-Kajjim, u svom djelu ”Ahkamu ehlu-z-zimme”, )

Komentariši