Prijevod znacenja Kur'ana – Muhamed Mehanovic (sura 2. El – Bekare – Krava, ajet 120.)

Ni zidovi ni krscani nece biti tobom zadovoljni sve dok ne budes slijedio vjeru njihovu. Reci: “Allahova Uputa jeste prava Uputa!” A ako bi se ti poveo za zeljama njihovim, nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao zastiti, niti pomoci ti.

Prijevod znacenja Kur'ana – Muhamed Mehanovic (sura 2. El – Bekare – Krava, ajet 120.)

Komentariši