Ja obožavam Allaha. Ja volim Allaha. Allah je stvorio ljude da bi Ga obožavali i da bi Njemu pokorni bili. Svi ljudi su dužni Allaha obožavati i Njemu pokorni biti.

Pitanja i odgovori:
1- Kojoj vjeri pripadaš?
Moja vjera je islam.
2- Šta znači islam?
Islam znači samo Allaha obožavati, Allahu pokoran biti i ne suprostavljati se
naredbi Uzvišenog Allaha.
3- Šta je temelj islama?
Temelj islama je svjedočenje da nema boga osim Allaha i da je Muhammed
Allahov poslanik.
4- Zbog čega svi mi obavljamo namaz kada čujemo ezan?
Zato što je namaz jedan od ruknova islama i čovjek ne može biti musliman
ako ne klanja.
5- Ko je poslanik kojeg je Allah nama poslao?
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je poslanik kojeg je Allah nama
poslao.
6- Zbog čega je Allah poslao Muhammeda svim ljudima?
Allah ga je poslao da ih poduči islamu.
7- Čemu poziva poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem?
Poslanik Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poziva da se samo Allah
Jedini obožava i da se ostavi obožavanje svega drugog mimo Allaha.

Iz knjige: Tevhid za omladinu i početnike ,dr. Abdulaziz ibnu Muhammed al Abdullatif /online verzija knjige/

Komentariši