Hadis – Onaj ko dođe pred Allaha ne čineći mu širka ući će u Džennet, a onaj ko Mu dođe čineći širk ući će u Vatru.

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Onaj ko dođe pred Allaha ne čineći mu širka ući će u Džennet, a onaj ko Mu dođe čineći širk ući će u Vatru.”
Bilježi ga Muslim.

Komentariši